Dokumenty i warunki niezbędne przy ubieganiu się o paszport dla osoby małoletniej.

Zobacz jakie dokumenty musisz skompletować i jakie warunki spełnić, aby ubiegać się o paszport.

Paszportykrosno.pl

Uwaga dotycząca fotografii paszportowych!*

Z powodu zmian formalnych rekomendujemy wykonanie fotografii do paszportu w zakładzie fotograficznym w budynku biura paszportowego tuż przed złożeniem wniosku. Zdjęcia wykonają Państwo w ciągu 5 minut!

I. Wymagane dokumenty

 1. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty wnioskodawcy, o ile został wydany. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu nie można posługiwać się odwzorowaniem cyfrowym dowodu osobistego w aplikacji mObywatel. 
 2. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty osoby małoletniej, jeżeli został wydany.
 3. Kolorowa fotografia, spełniająca następujące wymogi:
  (UWAGA!!! Fotografie najlepiej wykonać na miejscu w studio w budynku biura paszportowego. Tylko wówczas mają Państwo gwarancję, że zdjęcie będzie spełniało wymogi MSWiA).

  - wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, 
  - odwzorowująca naturalny kolor skóry, 
  - mająca dobrą ostrość, 
  - wyraźnie ukazująca oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, 
  - obejmująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii), 
  - przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami,
  - z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 4. W przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora - wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby małoletniej.
 5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej (w tytule wpłaty trzeba wpisać „opłata za paszport” oraz wskazać imię i nazwisko osoby dla której paszport ma zostać wydany);
 6. Karta Dużej Rodziny, jeżeli małoletni ją posiada i zamierza skorzystać z ulgi w opłacie za wydanie paszportu.
 7. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, dokument poświadczający obywatelstwo polskie, wydany przez wojewodę, jeżeli na podstawie danych zawartych w przedkładanych dokumentach lub danych zawartych w ewidencjach i rejestrach, do których organ ma dostęp, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy lub dane te budzą wątpliwości albo występują w nich rozbieżności.
 8. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (szczegóły na oficjalnej stronie urzędu: https://rzeszow.uw.gov.pl/)

Od każdej osoby małoletniej, która ukończyła 12 rok życia pobierane są odciski palców, po jednym z każdej dłoni.

Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat jest obowiązkowa przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.. 

Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów.

Okres oczekiwania na odbiór paszportu

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc. Zazwyczaj paszport jest jednak gotowy wcześniej.

Ważność paszportu

Paszport wydany dla małoletniego, który ukończył 13 lat jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania. Paszport traci ważność z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych w nim zawartych.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydaje się:

 1. osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu;
 2. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 3. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
 4. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy np. z uwagi na zranienia, uszkodzenia dłoni itp.

Przy ubieganiu się o wydanie paszportu tymczasowego obowiązują takie same zasady jak przy wyrabianiu paszportu.

Masz pytania? Zadzwoń!*

13 49 399 49

Fotograf przy biurze paszportowym.
Ekspresowe (do 5 minut) fotografie do paszportu.

13 43 728 56

Biuro paszportowe.
Przyjmowanie wniosków o wydanie paszportu.

UDOSTĘPNIJ TĘ STRONĘ!

Zobacz nasze inne strony

Strona Paszportykrosno.pl jest własnością firmy Arcom (www.arcom.vxq.pl)

Arcom - nasza strona firmowa

Nasza firmowa strona poświęcona usługom w branży poligraficznej i reklamowej. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych projektów i zrealizowanych prac.

Panoramy sferyczne

Strona poświęcona usługom wykonywania panoram sferycznych i spacerów wirtualnych. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych panoram.

Usługi fotograficzne w Krośnie

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług fotograficznych. Informacje przydatne dla osób, które potrzebują fotografię identyfikacyjną (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty itp).

Bajkowefotki

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług wykonywania fotomontaży ze zdjęć.

Adres

Arcom
ul. Bieszczadzka 1b/119
38-400 Krosno

Dane kontaktowe

tel. 13 49 399 49

*) UWAGA!
Serwis paszportykrosno.pl jest własnością prywatną i nie ma żadnych powiązań z jakąkolwiek instytucją rządową lub państwową.

Created with Mobirise website themes