Informacje o stronie i zastrzeżenia prawne.

I. DEFINICJE

Pojęcie "SERWIS" oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.paszportykrosno.pl wraz ze wszystkimi funkcjami i narzędziami udostępnianymi przez ten serwis. 

Pojęcie "UŻYTKOWNIK" oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. 


II. CEL SERWISU

Inspiracyjny, informacyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą. 

Uwaga! Serwis jest prywatną własnością i nie ma żadnych powiązań z jakąkolwiek instytucją rządową. 


III. PRAWA AUTORSKIE 

Serwis internetowy jest własnością firmy Arcom, z siedzibą w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1b/119, zwanej w dalszej części "ARCOM". 

Źródłem zawartości merytorycznej Serwisu dotyczącej warunków i wymagań dla osób ubiegających się o paszport jest oficjalna strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 

Wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe do wszelkich elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. 

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 


IV. INFORMACJE

Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. 

Arcom nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie. 


V. PRYWATNOŚĆ

Serwis używa plików "cookies". Pliki te, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi automatycznie przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika przeglądającego serwis. Zapisywanie cookies można wyłączyć w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji serwisu. 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszelkich postanowień niniejszego dokumentu oraz zobowiązuje do przestrzegania tych postanowień. 

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. 

Arcom nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. 

Arcom w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.paszportykrosno.pl. Nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego. 

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

UDOSTĘPNIJ TĘ STRONĘ!

Zobacz nasze inne strony

Strona Paszportykrosno.pl jest własnością firmy Arcom (www.arcom.vxq.pl)

Arcom - nasza strona firmowa

Nasza firmowa strona poświęcona usługom w branży poligraficznej i reklamowej. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych projektów i zrealizowanych prac.

Panoramy sferyczne

Strona poświęcona usługom wykonywania panoram sferycznych i spacerów wirtualnych. Strona zawiera naszą ofertę, oraz przykłady wykonanych panoram.

Usługi fotograficzne w Krośnie

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług fotograficznych. Informacje przydatne dla osób, które potrzebują fotografię identyfikacyjną (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty itp).

Bajkowefotki

Strona poświęcona informacjom n/t świadczonych przez naszą firmę usług wykonywania fotomontaży ze zdjęć.

Adres

Arcom
ul. Bieszczadzka 1b/119
38-400 Krosno

Dane kontaktowe

tel. 13 49 399 49

*) UWAGA!
Serwis paszportykrosno.pl jest własnością prywatną i nie ma żadnych powiązań z jakąkolwiek instytucją rządową lub państwową.

This site was created with Mobirise theme